Geografi i årskurs 8 HT 2018

Vi inleder åttans geografiundervisning med att läsa om globalisering. Innehållet i geografimomentet styrs i första hand av  två punkter i det centrala innehållet (länk till skolverket) i kursplanen:

”Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.”

”Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.”

Grovplanering
LPP åk 8 Geografi Tema Globalisering Och Intressekonflikter Ver 2 (811.2 KiB, 53 downloads)
Läxa 1 geografi åk 8 (184.7 KiB, 18 downloads)
Läxförhör
  1. vecka 45 – tema globalisering (s. 102-108)
  2. vecka 48 – tema intressekonflikter (s. 128-145)
  3. vecka 49 – tema namngeografi (Afrika; länder, vatten, berg …)
Bedömning
  • Läxförhör
  • Lektionsuppgifter
  • Diskussioner
Exempel på olika uppgifter vi jobbar med i klassrummet
Fotografera Globaliseringen (85.9 KiB, 33 downloads)
Testa Modellen (förenklad Bild Av Världshandeln) (186.3 KiB, 35 downloads)

 

Läxa 1 geografi åk 8
Läxa 1 geografi åk 8
Laxa-nr-1-till-veckan-efter-hostlovet-ge-ak-8.pdf
Version: 1
184.7 KiB
18 Downloads
Detaljer