Socioekonomiska samband

Socioekonomiska samband och Sveriges befolkning med årskurs 8

I årskurs 8 har vi under hösten jobbat med samhällskunskap. Vi har studerat både Sveriges befolkning och hur välfärdssamhället dels vuxit fram, dels  dess utformning med skatter och bidrag. Ett mer allmänt kunskapsmål under detta arbetsmoment är att eleverna ska träna på att se och förklara samband. Finns det exempelvis kopplingar mellan socioekonomiska faktorer som utbildning och hälsa? Hur hänger den kommunala skattenivån ihop med kommunens åldersstruktur och medelinkomst?

På lektionerna har eleverna bland annat jobbat med statistik från SCB:s mycket användarvänliga Kommuner i siffror, samt tittat på Aftonbladets ”multimediadokumentär” Klassresan.

Klassresan är en sorts multimediadokumentär från 2016 av Aftonbladet om segregationen i Stockholm längs tunnelbanans röda linje.
Exempel på uppgifter som vi jobbat med
Jämföra kommuner - en uppgift i sh (264.6 KiB, 27 downloads)
Sårbara kommuner - en uppgift i sh (143.0 KiB, 33 downloads)
Övning befolkningspyramider (126.3 KiB, 69 downloads)

Exempel på test (Sveriges befolkning)

Testet är självrättande och användes av eleverna för att kolla om de hängt med i undervisningen om Sveriges befolkning.

samhällskunskap i åk 7

Under hösten ska 7D läsa tre viktiga och mycket centrala avsnitt i ämnet samhällskunskap; brott och straff, mänskliga rättigheter och regering och riksdag.

Planering samhällskunskap åk 7 (inkl. bedömning)
LPP samhällskunskap åk 7 ver 2 (939.7 KiB, 34 downloads)
Läxor (datum och beskrivningar)
Läxa till måndag vecka 47
Läxa nr 1 begrepp regering och riksdag (581.6 KiB, 63 downloads)
Läxa till fredag vecka 48
Läxa 2 i samhällskunskap MR (919.1 KiB, 51 downloads)
Slides och genomgångar i klassrummet
 

Träna källkritik

Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia.

”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.”

Källkritiska tips
  1. Använd källkritiska begrepp för att göra en allsidig värdering av källan.
  2. Glöm inte ditt eget förnuft när du t.ex. värderar en intervju som källa; Vad minns man bäst? Vardagliga händelser som vad du åt till middag för en vecka sedan? Speciella händelser som födelsedagar och begravningar? När vinklar du dina berättelser? Hur stor var egentligen den där gäddan du fångade i somras? 1,5 kg eller 10,5 kg?
Genomgång – källkritiska begrepp (Skotten i Sarajevo)

Ett självrättande test om källkritik
Övningar vi gjort
Källövning Industriella Revolutionen version 1 (1.0 MiB, 5318 downloads)
Källövning om skotten i Sarajevo 1914 (1.2 MiB, 349 downloads)
Elevsvar på källkritiska test

Användbara länkar från biblioteket

Här har våra bibliotekarier på VR lagt upp länkar till källkritikens värld.

Presentation av historieämnet (källkritik mm)

samhällskunskap i årskurs 9 HT 2017

Samhällskunskapen höstterminen i årskurs 9 behandlar tre områden; ekonomi, EU och medier (fr.a. sociala medier). Överlägset mest utrymme i tid får ekonomimomentet, medan EU får två lektioner och de sociala medierna och demokratin får 3-4 lektioner.

Grovplanering veckorna 34-41

Planering, kursplan och kravnivåer (ekonomi)

Planering samhällskunskap åk 9 (749.3 KiB, 56 downloads)
Diagnos vecka 37
Diagnos ekonomibegrepp (498.5 KiB, 47 downloads)

De övergripande frågorna som undervisningen om ekonomi ska behandla

  • Vad är ekonomi?
  • Hur får pengar, varor och tjänster värde?
  • Hur bör samhällets ekonomi ordnas?
  • Hur ser framtidens ekonomi ut? Hot och möjligheter.

Videoklipp om ekonomi

Inflation & deflation (pengars värde)

Utbud & efterfråga (varors och tjänsters värde)

Låg- och högkonjunkturer

mänskliga rättigheter

Under vecka 47 ska vi fokusera på förklaringen om de mänskliga rättigheterna som FNs generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948.

Läxa
Läxa nr 2 sh Malala Kailash och MR (893.8 KiB, 296 downloads)
Material (artiklar mm)
Badierna - en övning (287.4 KiB, 551 downloads)
Malala och de mänskliga rättigheterna (394.6 KiB, 1529 downloads)
Vem är Kailash Satyarthi (311.0 KiB, 597 downloads)

 

Kortfattad beskrivning av de mänskliga rättigheterna

samhällskunskap ht 2016 åk 7

Under hösten ska klasserna 7C, 7D och 7B läsa fyra viktiga och mycket centrala avsnitt i samhällskunskapen; brott och straff, mänskliga rättigheter och regering och riksdag, samt om de nationella minoriteterna: judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Planering samhällskunskap åk 7 (inkl. bedömning)
LPP samhällskunskap åk 7 brott och straff mm (898.7 KiB, 292 downloads)
Läxor (datum och beskrivningar)

Till första lektionen vecka 47 (21-25/11) har klasserna i läxa att förbereda sig inför lektionen genom att läsa sidorna 76-82 i sh-boken om mänskliga rättigheter. Antecka viktiga begrepp (de är i fet stil).

Vecka 46 har alla klasserna (första lektionen v 46) ett läxförhör om brott och straff.

Läxa nr 1 i sh brott och straff åk 7 (549.6 KiB, 276 downloads)

Genomgångar

Individ och samhälle – samhällskunskap åk 8

Veckorna 41-50 läser vi samhällskunskap (samt lite historia) och arbetsmomentet ”individ och samhälle – Sveriges befolkning och välfärd”. Momentet har tre olika fokus: dels att beskriva och förklara Sveriges befolkningsutveckling, dels att beskriva och analysera hur Sveriges välfärdssystem är uppbyggda och fungerar, samt dels studera hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. 

Klass 8D i New York
Klass 8D i New York

OBS! inlägget uppdateras kontinuerligt med uppgifter, läxor mm.

Vällingby centrum 1960-tal
Vällingby centrum
  • Folkhemmet i ett historisk sammanhang
  • Sveriges befolkningsutveckling
  • Välfärdssystem – Norden och Sverige jämfört med USA och Italien
  • Arbetsmarknaden
Planering
Planering åk 8 samhällskunskap
vecka lektionsinnehåll
41 Göra klart gruppuppgift i geografin, samt börja titta på vad vi ska läsa i samhällskunskapen.
42 Denna vecka ska vi se bakgrunden till det välfärdssamhälle Sverige är idag: Folkhemmet står i centrum. Hur idén om folkhemmet skapades, samt hur det uppfattas idag.
43 Denna vecka studerar vi i första hand Sveriges befolkningsutveckling med hjälp av begrepp som; nativitet, fruktsamhetstal, mortalitet, urbanisering, migration.
44 Höstlov
45 Sammanfattning av Sveriges befolkningsutveckling, Sveriges skattesystem och läxförhör (1) på fredag (se separat information)
46 Prao
47 Olika välfärdsmodeller, segregering, välfärdsstrukturer och levnadsstandard
48 Läxförhör (2) veckans första lektion, den svenska arbetsmarknaden
49 Genomgång: vinster i välfärden och källkritik, Individuellt arbete: förberedelse inför debatt om vinster i välfärden
50 Individuellt arbete och debatter (klassen delas in i två debattgrupper). Debattmedverkan bedöms.
LPP – kunskapskrav och innehåll
LPP samhällskunskap åk 8 individ och samhälle (1.0 MiB, 276 downloads)
Läxor och uppgifter som bedöms
Läxa nr 2 sh åk 8 omfördelning och utjämning (712.7 KiB, 284 downloads)
Läxa nr 1 samhällskunskap åk 8 individ och samhälle ver 2 (1.0 MiB, 391 downloads)
PRAO-uppgift_HT16_IHSO (499.5 KiB, 151 downloads)
Tester och quizar på området

Klicka här för att komma till tester och quizar!

Studieteknik (i den här filmen förklaras bl.a. komplexa samband)

Genomgångar – Individ och samhälle

Presentation: Välfärdssamhället och folkhemmet

Presentation: Den demografiska transitionen (övergången)

Analys av sociala medier och demokratin

Som avslutning på terminens samhällskunskap analyserar klassen hur sociala medier påverkar demokratiutvecklingen i världen. 

9D analyserar

Sociala medier och demokratin (722.6 KiB, 321 downloads)