Religion åk 8 – hinduism, buddhism och nyandlighet

Vårens religion i åk 8 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi diskutera och arbeta med nyandliga rörelser, som t.ex. Hare Krishna och Scientologikyrkan,  i Sverige och världen.

Prov vecka 18
hinduism_buddhism_studieguide (352.7 KiB, 121 downloads)
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 146 downloads)
Övningar mm
Rama och Sita övning (561.3 KiB, 885 downloads)
Thaipusam hinduism i Malysia ver 2 (652.4 KiB, 427 downloads)
Genomgångar

 

Religion åk 9 – etik, människosyn och konflikter

Vårens religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: tillämpad etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn samt religioners roll i olika konflikter.

Centralt innehåll i fokus

Etik & människosyn
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Religioners roll i olika konflikter
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Kunskapskrav
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 146 downloads)
Planering

Religion åk 7 VT 2017

Vårterminens religion har de tre syskonreligionerna judendom, kristendom och islam som tema. Islam kommer vi endast att studera under en vecka (2 lektioner), men vi återkommer senare till modern islam i årskurs 9.

LPP – lokal pedagogisk planering (innehåll, veckoplanering) och kunskapskraven
LPP religion åk 7 VT 2017 (708.2 KiB, 216 downloads)
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 146 downloads)
Provdatum

7C – fredag vecka 10 2017-03-10

7D – torsdag vecka 10 2017-03-09

Enskilda övningar (inte alla … men några)
Vi behöver ritualer (440.3 KiB, 294 downloads)
Genomgångar

 

 

 


Presentationer på youtube

planering åk 8 läsåret 2015 2016

VT 2016 åk 8

På denna sida kommer du hitta nästan allt som rör SO-undervisningen i klasserna 8g och 8h på Kvarnbergsskolan.

Planering av läsåret

Klicka här om du vill se läsårsplaneringen

Aktuellt arbetsområde: Hur Sverige styrs och de politiska partierna

Vi läser alltså om hur Sverige styrs och om de svenska partierna. Arbetsmomentet inleds med att vi åker till riksdagen (både 8g och 8h). Vi läste lite om detta i årskurs 7 med tanke på att det var ett val då (tidig höst 2014).

Föregående arbetsområde: Europeisk kolonialism & Imperialism 1800-1950 (fr.o.m. vecka 12)

För mer info klicka här!

Prov & läxor 

Onsdag 18/5 omprov: kolonialism (se nedan)

Tisdag 24/5 – läxförhör: Hur Sverige styrs

Läxa hur Sverige styrs (305.5 KiB, 260 downloads)

Fredag 8/4 – läxförhör: kolonialismens orsaker, nederländsk kolonialism + berätta om någon person (”gestalt”) ur kolonialismens historia.

Fredag 29/4 – Delprov 1: Europeisk kolonialism och imperialism 1800-1950. Förmågorna: historisk referensram, begrepp, Afrikas geografi.

Tisdag 3/5 – Delprov 2: Förmågorna: Värdering av källor, historieanvändning och begrepp.

Föregående arbetsområde I!

Klicka här för en beskrivning av arbetsområdet hållbar utveckling (geografi)

Föregående arbetsområde II!

Se här för beskrivning av arbetsområdet!

planering åk 7 läsåret 2015 2016

Höstterminen 2015 åk 7

Här kommer du hitta nästan allt som handlar om SO-undervisningen i klasserna 7h och 7i på Kvarnbergsskolan i Huddinge.

Planering för hela läsåret 2015-16

Grovplaneringen för hela läsåret. Somligt kommer nog att ändras, men det ger en grov bild av vad vi ska studera i årskurs 7. Vi kommer börja att läsa geografi.

Aktuellt arbetsområde

Vi har fortsatt att arbeta med historia efter Brott och straff, och nu arbetar vi med antikens Grekland och Rom.

Föregående arbetsområde I: Brott och straff

Nu (v. 12, 14 &15) jobbar vi med arbetsområdet Brott och straff. Vill du veta mer – klicka här!

Föregående arbetsområde II: tema kartor

Nu (veckorna 7-8) arbetar vi med att förstå olika typer av kartor, såväl tematiska som referenskartor. I detta ingår t.ex. att alla ska kunna tillverka egna tematiska kartor, och kunna använda gradnätet för att ange exakta positioner.

Vill du veta mer kan du klicka här!

Läxor & prov

Läxa till tisdag 24/5 

Läxa Roms styre vt 2016 (302.3 KiB, 348 downloads)

Läxa till onsdag 6/4 (7i och 7h)

Värsta brottet - en hemuppgift (257.8 KiB, 504 downloads)

Geografiläxa till torsdag 17/3 (7i) och fredag 18/3 (7h):

 • Klimatfaktorer (sådant som påverkar klimatet, t.ex. närhet till ekvatorn).
 • Klimatzonernas klimat och natur.
 • Begrepp (t.ex. tajga, savann, regnskog, permafrost, polarnatt)

Geografiläxa till torsdag 25/2 (7i) och fredag 26/2 (7h)

test och hemuppgift geografi (307.1 KiB, 705 downloads)
hemuppgift tillverka kartor (330.0 KiB, 519 downloads)

Prov torsdag 11/2 (7i) och fredag 12/2 (7h)

Betygskrav Judendom Uppdaterad VT 2016 åk 7 (556.7 KiB, 715 downloads)

Läxa till tisdag 19/1 2016

Läxa judendom lära och urkunder (523.1 KiB, 404 downloads)

Läxa till onsdag 9/12 (7H) och torsdag 10/12 (7i). Du har även material till läxan här:

Läxa i samhällskunskap mänskliga rättigheter (433.0 KiB, 618 downloads)
Vem är Kailash Satyarthi (311.0 KiB, 521 downloads)
Malala och de mänskliga rättigheterna (394.6 KiB, 976 downloads)

Läxa till onsdag 2/12 (7H) och torsdag 3/12 (7i): förbereda sig inför diskussion genom att läsa artikeln ”Malala: Min uppgift är att hjälpa andra barn” samt göra uppgifterna 1-7.

Malala och de mänskliga rättigheterna (394.6 KiB, 976 downloads)

Läxa till fredag 13/11: Hinduism – tro och praktik

läxa hinduism tro och praktik åk 7 (353.8 KiB, 602 downloads)

Läxa till fredag 23/10: Gandhi och Indiens frigörelse

Läxa om Gandhi och Indiens frigörelse (487.8 KiB, 602 downloads)
Övningar som vi jobbat med i klassrummet
Badierna - en övning (287.4 KiB, 506 downloads)
Thaipusam hinduism i Malysia ver 2 (652.4 KiB, 427 downloads)
Olika hinduiska riter (472.6 KiB, 467 downloads)
Rama och Sita övning (561.3 KiB, 885 downloads)

Genomgångar

Här kan ni se (och ibland lyssna på) de genomgångar vi haft i klassrummet.

Viktiga begrepp inom hinduismen

Gandhi och Indiens frigörelse

Amritsarmassakern 1919 och tendensbegreppet

Källkritik

En genomgång av klimatfaktorerna

En liten kort film som förenklat visar jorden fyra klimatzoner
En genomgång av hur nederbörd skapas
Övningar
Kan Du Allt Om Indien Korsord (19.9 KiB, 277 downloads)
Klimatfaktorer Indien En övning (494.2 KiB, 505 downloads)
Kontakt

Om du vill kontakta mig angående innehållet på sidan … klicka här!

 

judisk tro och praktik åk 7

Vårterminen har inletts för 7h och 7i med religion och judendom. Vi kommer att studera såväl judisk tro som praktik. Vad är judisk tro? Jo, det handlar t.ex. om tron på en Gud och en kommande messias. Praktik är hur religion görs, t.ex. hur högtider firas, hur mat tillreds.

LPP – lokal pedagogisk planering
Betygskrav Judendom Uppdaterad VT 2016 åk 7 (556.7 KiB, 715 downloads)
Prov- och läxdatum (OBS! datumen är ändrade)

7i Prov på hela arbetsområdet: torsdag 11/2

7h prov på hela arbetsområdet: fredag 12/2

Quiz

Judisk tro och praktik

Starta

Tack! Du har just gjort Judisk tro och praktik på norran.se!

Din poäng: %%SCORE%% av %%TOTAL%%.

Ditt betyg: %%RATING%%


Dina svar är markerade nedan.
Återgå
Skuggade frågor är besvarade.
12345
678910
111213Slut
Återgå
Genomgångar

 

Ideologianalyser

Ideologianalys av muslimska politiska organisationer och personer

Detta ska vi pyssla med vecka 2 och 3 (8G och 8H). Vi avslutade förra terminen med att titta på filmen Det svider i hjärtat (2007) för att få svar på frågan varför svenska ungdomar söker sig till organisationer som Islamiska staten. Nu ska vi dock fokusera på att analysera muslimska organisationers och personers ideologier.

Lärandemål:
 • Att förstå ideologibegreppet och att få en metod för att analysera politiska organisationer och personers ideologi.
 • Att kunna analysera muslimska politiska organisationers och personers ideologi.
Varför?

Det talas och skrivs mycket om Islamiska staten i dessa dagar. IS utför bestialiska avrättningar, terrorattentat i Paris och Beirut. De spelar en viktig roll i inbördeskrigen i Syrien och Irak och till råga på allt visar det sig att svenska ungdomar frivilligt söker sig till IS.

För några år sedan var det istället al-Qaida och al-Shabab som var på allas läppar. Nämnda organisationer är alla muslimska, något som lett till att religionen Islam debatterats flitigt i svensk media. Min tanke är att ni (elever) ska lära er att självständig analysera nya och gamla politiska tankar och organisationer. För det kommer att dyka upp nya organisationer och en vacker dag kommer IS vara ett minne eller en mindre marginaliserad rörelse. Dessutom kommer ni att senare att få analysera andra ideologier som t.ex. nationalism och socialism.

Uppgift – skriva en uppsats

Du ska skriva en uppsats/paper om en muslimsk politisk organisation eller person. Uppsatsen ska innehålla en bakgrund, en analys av personens/organisationens ideologi samt en slutsats där du sätter en lämplig ”etikett” på din organisation.

Ramar för arbetet
 • Arbetet ska lämnas in på fredag 15/1 för en första bedömning. Du får tillbaka ditt arbete nästa tisdag och får lämna in din omarbetade version på onsdag 20/1.
 • Arbetet får max vara 1 A4 lång.
 • Arbetet ska baseras på minst två trovärdiga källor.
I ditt arbete ska du:
 • Ge en bakgrund till ditt parti eller person. Här kan du t.ex. berätta var och när organisationen uppstod, och under vilka omständigheter (t.ex. krig, politiskt förtryck) den uppstod.
 • Göra en ideologianalys (se mall nedan)
 • Beskriva och sätta en ”etikett” på din organisation med hjälp av de begrepp vi gått igenom. Är den t.ex. jihadistisk? Fundamentalistisk? Salafistisk organisation? Du kan behöva flera av begreppen!
Hur analyserar man en ideologi?

ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om vad man bör och kan göra för att detta ska bli verklighet för så många människor som möjligt.” (källa: ne.se)

Fyra bra frågor:
 1. Hur beskrivs världen av din organisation/person?
 2. Hur funkar världen? (analys av hur världen funkar)
 3. Hur borde världen se ut? (vision)
 4. Med vilka metoder ska visionen nås? (metod)
Tänk på:
 • Att du kanske inte hittar svar till alla frågorna, men de två sistnämnda frågorna är viktigast i en ideologianalys.
 • Svaret på frågorna kanske inte alltid ligger i vad de sagt, utan i vad de faktiskt gjort, t.ex. visar Islamiska staten genom sina handlingar att de anser att våld är en bra metod för att få ett, enligt dem, bättre samhälle.
Genomgång av viktiga begrepp

Besökta museer i Andalusien 2010

Nedan hittar du länkar till muséer, moskéer och andra platser vi besökte under vår studieresa till Spanien och Andalusien sommaren 2010. Kan kanske vara till hjälp om du planerar en resa dit?

Malagas alcazaba (morisk fästning och palats)

Picassomuséet i Malaga

Alhambra i Granada

Historiskt museum i Granada (fokus på Andalusiens historia)

Granadas katedral

Alcàla de reals alcazaba

La Calahorra (fokus på religiös samexistens)

Stora moskén i Cordoba (Mezquitan)

Sefardiska muséet i Cordoba

Madinat al-Zahra (Abd al-Rahman III:s hovstad)

Giralda i Sevilla (klocktorn/minaret)

Torre del Oro (försvarstorn)

Alcazaban i Sevilla

kristendomens historia och spridning

Terminens sista större arbetsområde handlar om kristendomens historia och spridning. Arbetsområdet kan sammanfattas med ett antal övergripande frågor vi ska söka svar på:

 • Hur trovärdiga är Nya testamentets skrifter om Jesus som historisk person?
 • Hur och varför blev kristendomen en egen religion skild från judendomen?
 • Varför växte kristendomen och blev en världsreligion?
 • Varför splittrades den kristna kyrkan i tre stora grenar: katolska kyrkan, ortodoxa kyrkorna och de protestantiska kyrkorna?
Kravnivåer arbetsområde Kristendom I (453.5 KiB, 682 downloads)
Den historiske Jesus

 Från judisk sekt till romersk statsreligion

Delningen av kyrkan: de ortodoxa och katolska kyrkorna

Reformationen och protestantismen


Kristen tro och rit

Quizar

De tidiga kristna

Den här quizen ställer mer eller mindre knepiga frågor om de tidiga kristna och den så kallade urkyrkan. Förmågan i ämnet religion som i första hand övas är: förmågan att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Starta
Tack! Du har just gjort quizen  %%QUIZ_NAME%%  på bildningscentralen.se! Din poäng: %%SCORE%% av %%TOTAL%%. Ditt betyg: %%RATING%%
Dina svar är markerade nedan.
Återgå
Skuggade frågor är besvarade.
12345
678910
11Slut
Återgå